viernes, 8 de octubre de 2010

Jornada sobre el Pestivirus del rebeco

JORNADA CIENTÍFICO-TÈCNICA

SITUACIÓ ACTUAL I AVENÇOS EN L’ESTUDI DEL PESTIVIRUS DE L’ISARD A CATALUNYA

A començaments del 2001 es va produir una mortalitat molt important d’isards a la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-Aran, als Pirineus catalans. L’estudi realitzat va conduir a l’aïllament d’un pestivirus (genotip del virus de la malaltia de la frontera o “border disease virus”). Durant els anys següents, la malaltia es va estendre a altres zones i actualment afecta a una part molt important dels Pirineus.
Amb la realització d’aquesta jornada es pretén donar a conèixer a les persones relacionades o interessades en aquest tema els coneixements actuals d’una malaltia que afecta l’isard i que està produint nombrosos problemes en la seva gestió.

Data: 21 d’octubre de 2010.
Lloc: Sala d’Actes. Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona.
Programa:
09:00 h. Presentació de la Jornada. Sra. Núria Buenaventura. Directora General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
09:30 h. Conferència. Estat actual de les poblacions d’isard a Catalunya. Sr. Ricard Casanovas
10:00 h. Conferència. Evolució de la malaltia en l’isard. Dr. Ignasi Marco i Laura Fernández-Sirera.
11:00 h. Pausa.
11:30 h. Conferència. Infeccions experimentals. Sr. Óscar Cabezón i Dra. Roser Velarde.
12:15 h. Conferència. Seguiment de dues poblacions d’isard lliures de pestivirosi. Dr. EmmanuelSerrano.
13:00 h. Col·loqui. Moderadors: Dr. Santiago Lavín i Sr. Ricard Casanovas.

Inscripció: Gratuïta. Ésnecessari confirmar l’assistència.

(Las conferencias serán en castellano).

Persones de contacte:
Ignasi Marco. 935813445. E-mail: Ignasi.Marco@uab.es
Santiago Lavín. 935811923. E-mail: Santiago.Lavin@uab.es
Ricard Casanovas. 935674133. E-mail: arcasur@gencat.cat

Organització: Servei d’Ecopatologiade Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona / Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

No hay comentarios:

Related Posts with Thumbnails